• Officer «Valverde Delgado Manuel J»

  • Last update: Feb. 12, 2020

    Source of data: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado


Positions in companies
This person does not currently hold any position, or there is no data [?]
Show former positions
Former positions
Download in CSV format
Position Natural or legal entity From Until
Apo.Sol. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Sol. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Sol. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Sol. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Sol. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Sol. Abener Energia SA 21/05/2014 20/08/2018
Apo.Sol. Abener Energia SA 21/05/2014 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 21/05/2014 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 21/05/2014 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 21/05/2014 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 21/05/2014 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 21/05/2014 20/08/2018
View more

|List of filings

Commercial acts published in the digital edition of the BORME related to or registered by Valverde Delgado Manuel J .

12

Feb 2020

Revocaciones


On 12/02/2020 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 82171 of 2020
Registry data: T 6694 , F 29, S 8, H SE 95178, I/A 29

20

Aug 2018

Revocaciones


On 20/08/2018 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Sol. Santos Garcia Jose Luis
Apo.Man.Soli Santiago Jover Jose Ignacio
Apo.Manc. Salgado Devincenzi Martin Jose
Apo.Manc. Salgado Devincenzi Martin
Apo.Manc. Salas Orta Jorge
Apo.Manc. Romero Lopez Alberto
Apo.Manc. Perez Alonso Aida
Apo.Sol. Pastor Gaitan Jose Luis
Apo.Manc. Paperan Saccone Eduardo Andres
Apo.Sol. Ordoñez Arispon Francisco
Apo.Manc. Muñoz Fernandez Martin
Apo.Manc. Muñoz Donat Jose Ignacio
Apo.Manc. Murillo Fernandez Jose Alberto
Apo.Sol. Maurits De Coninck Ann Simona
Apo.Sol. Maccio Leonardo Bruno
Apo.Manc. Maccio Diz Leonardo Bruno
Apo.Man.Soli Luna Ramirez Edgar Jose
Apoderado Luengo Merino Luis
Apo.Man.Soli Kaufman Zalkind Brandon
Apo.Manc. Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
Apoderado Igarzabal Ruiz Alejandro
Apo.Sol. Gonzalez Dominguez Alfonso
Apo.Manc. Gomez Exposito Jose Luis
Apo.Manc. Gerardo Langone Rocco
Apo.Manc. Garcia-Quilez Gomez Jesus Angel
Apo.Manc. Garcia Segura Manuel Luis
Apo.Sol. Garcia Muñoz Jaime Ignacio
Apo.Man.Soli Funcasta Daniel Emilio
Apo.Sol. Fiestas Lima Myrian
Apo.Sol. Fernandez Echavarri Maria Auxiliadora
Apo.Sol. Fernandez Blanco Fernandez Granada
Apo.Manc. Felicetti Sebastian Nicolas
Apo.Man.Soli Duran Mezzottoni Santiago
Apo.Sol. Dodera Uslenghi Hernan
Apo.Sol. Dean Garcia Adamez Maria Teresa
Apo.Sol. Correa Portillo Santiago
Apo.Sol. Contreras Espuny Alicia
Apo.Manc. Cerro Redondo Jose Fernando
Apo.Manc. Cebolla Zarzuela Natalia
Apo.Manc. Cano Perez Diego Luis
Apo.Man.Soli Camargo Fernandez Felipe
Apo.Sol. Caballero Ordoñez Rosario
Apo.Manc. Bravo Santiago Fuensanta
Apoderado Bobadilla Ruiz Saul
Apo.Sol. Blanco Polonio Jose Carlos
Apo.Manc. Berlangieri Borbida Hector Andres
Apo.Sol. Balboa Linares Salvador
Apo.Sol. Badia De Ferrari Emiliano
Apo.Sol. Alonso Lopez Maria Eugenia
Apo.Manc. Abaurre Llorente Ricardo
This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 351910 of 2018
Registry data: T 6573 , F 126, S 8, H SE 20734, I/A 126

25

Sep 2017

Revocaciones


On 25/09/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Sol. Vivas Regueiro Gonzalo
Apo.Sol. Vega Escudero Jesus
Apo.Man.Soli Valverde Delgado Manuel Jesus
Apo.Man.Soli Sanchez Navarro Manuel
Apo.Sol. Salas Orta Jorge
Apo.Manc. Romero Lopez Alberto
Apo.Sol. Pinna Medina Ivan
Apo.Man.Soli Perez De Las Peñas Javier Antonio
Apo.Sol. Pariente Lopez Javier
Apo.Manc. Paperan Saccone Eduardo Andres
Apo.Sol. Ordoñez Arispon Francisco
Apo.Manc. Nuñez Jimenez Jose Francisco
Apo.Sol. Muñoz Fernandez Martin
Apo.Sol. Muñoz Donat Jose Ignacio
Apo.Sol. Murillo Fernandez Jose Alberto
Apo.Man.Soli Monfort Tormo Javier
Dir. General Molina Montes Javier
Apo.Sol. Maurits De Coninck Ann Simona
Apo.Man.Soli Luna Ramirez Edgar Jose
Apoderado Laffon Benjumea Angel Maria
Apo.Sol. Hernandez Martinez Juan
Apo.Sol. Hereza Diaz Luis
Apo.Man.Soli Gonzalez Solano Jose-Javier
Apo.Sol. Gonzalez Dominguez Alfonso
Apoderado Gonzalez De Uña Ana Cristina
Apo.Sol. Gavala Rivero Cristina
Apo.Man.Soli Garcia Segura Manuel Luis
Apo.Sol. Garcia Muñoz Jose Ramon
Apo.Man.Soli Garcia Gutierrez Marcet Jorge
Apo.Man.Soli Gaiteiro Ramirez De Vergel Carlos
Apo.Sol. Fiestas Lima Myrian
Apo.Sol. Fernandez Echavarri Maria Auxiliadora
Apo.Sol. Espinar Lopez Pablo
Apo.Sol. Cuccarese Antonio
Apo.Sol. Correa Portillo Santiago
Apo.Sol. Contreras Espuny Alicia
Apo.Sol. Carrizosa Vila Ignacio
Apo.Sol. Carrasco De Larriva Francisco De Asis
Apo.Man.Soli Camargo Fernandez Felipe
Apo.Man.Soli Cabanillas Del Caz Pedro
Apo.Manc. Bravo Santiago Fuensanta
Apo.Manc. Bravo Mancheño Guillermo
Apo.Sol. Borrero Villalon Antonio
Apo.Sol. Benito Ruiz Alberto
Apo.Sol. Barrera Lozano Jose Angel
Apo.Sol. Balboa Linares Salvador
Apo.Sol. Alonso Lopez Maria Eugenia
Apo.Man.Soli Almela Legorburu Maria Rosa
Apo.Sol. Albiach Martin Pablo
Apo.Man.Soli Abaurre Benjumea Jose Joaquin
This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 395618 of 2017
Registry data: T 6394 , F 34, S 8, H SE 1768, I/A 156

27

Mar 2017

Revocaciones


On 27/03/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 148899 of 2017
Registry data: T 6206 , F 85, S 8, H SE101662, I/A 9

27

Jan 2016

Ceses/Dimisiones


On 27/01/2016 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Consejero Valverde Delgado Manuel J
Consejero Muñoz Fernandez Martin
Consejero Muñoz Donat Jose Ignacio
SecreNoConsj Luna Garcia Jose Luis

Announcement 53181 of 2016
Registry data: T 5745 , F 21, S 8, H SE 83562, I/A 17

14

Apr 2015

Nombramientos


On 14/04/2015 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 171439 of 2015
Registry data: T 6010 , F 186, S 8, H SE105007, I/A 3

16

Feb 2015

Nombramientos


On 16/02/2015 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 79103 of 2015
Registry data: T 5982 , F 4, S 8, H SE104207, I/A 3

18

Jul 2014

Nombramientos


On 18/07/2014 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 311400 of 2014
Registry data: T 5875 , F 141, S 8, H SE101662, I/A 3

05

Jun 2014

Nombramientos


On 05/06/2014 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 253648 of 2014
Registry data: T 5745 , F 14, S 8, H SE 83562, I/A 14

05

Jun 2014

Revocaciones


On 05/06/2014 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 253648 of 2014
Registry data: T 5745 , F 14, S 8, H SE 83562, I/A 14

23

May 2014

Nombramientos


On 23/05/2014 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 231318 of 2014
Registry data: T 5582 , F 189, S 8, H SE 1768, I/A 137

23

May 2014

Revocaciones


On 23/05/2014 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Valverde Delgado Manuel J
Apo.Sol. Salas Orta Jorge
Apo.Sol. Pariente Lopez Javier
Apo.Man.Soli Muñoz Fernandez Martin
Apo.Man.Soli Muñoz Donat Jose Ignacio
Apo.Sol. Luna Garcia Jose Luis
Apo.Man.Soli Gonzalez Dominguez Alfonso
Apo.Man.Soli Garcia Segura Manuel Luis
Apo.Man.Soli Cebolla Zarzuela Natalia

Announcement 231318 of 2014
Registry data: T 5582 , F 189, S 8, H SE 1768, I/A 137

22

May 2014

Nombramientos


On 22/05/2014 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 231277 of 2014
Registry data: T 5610 , F 224, S 8, H SE 95178, I/A 11

21

May 2014

Nombramientos


On 21/05/2014 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 231254 of 2014
Registry data: T 4916 , F 108, S 8, H SE 20734, I/A 101

13

Sep 2013

Nombramientos


On 13/09/2013 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 412166 of 2013
Registry data: T 5126 , F 16, S 8, H SE 83562, I/A 12

13

Sep 2013

Nombramientos


On 13/09/2013 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Consejero Valverde Delgado Manuel J
Consejero Muñoz Donat Jose Ignacio
Consejero Cebolla Zarzuela Natalia

Announcement 412165 of 2013
Registry data: T 5126 , F 16, S 8, H SE 83562, I/A 11

20

Nov 2012

Nombramientos


On 20/11/2012 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Valverde Delgado Manuel J
Apo.Sol. Salas Orta Jorge
Apo.Man.Soli Muñoz Fernandez Martin
Apo.Man.Soli Muñoz Donat Jose Ignacio
Apo.Sol. Miro Gallego Jose
Apo.Man.Soli Gonzalez Dominguez Alfonso
Apo.Man.Soli Garcia Segura Manuel Luis
Apo.Man.Soli Cebolla Zarzuela Natalia

Announcement 495779 of 2012
Registry data: T 5582 , F 181, S 8, H SE 1768, I/A 130

|services

API - Data integration

We provide you with an API that makes it possible to integrate commercial data into your own processes. Find out more.

  • Subscribe to our newsletter

Librebor.me uses cookies to give you the best browsing experience. If you continue browsing we understand that you accept our cookies policy.