• Officer «Salgado Devincenzi Martin Jose»

  • Last update: Aug. 11, 2020

    Source of data: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado


Positions in companies
Show former positions
Former positions
Download in CSV format
Position Natural or legal entity From Until
Apoderado Felguera I H I SA Unknown 11/08/2020
Apo.Sol. Abener Energia SA 17/06/2015 20/08/2018
Apo.Sol. Abener Energia SA 24/09/2014 20/08/2018
Apo.Sol. Abener Energia SA 17/06/2015 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 24/09/2014 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 24/09/2014 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 20/05/2016 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 17/06/2015 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 24/09/2014 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 17/06/2015 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 20/05/2016 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 17/06/2015 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 13/09/2013 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 17/06/2015 20/08/2018
Apo.Man.Soli Abener Energia SA 28/03/2016 20/08/2018
Apo.Man.Soli Abener Energia SA 13/09/2013 20/08/2018
Apo.Manc. Abeinsa Epc SA 04/04/2014 06/11/2017
Apo.Manc. Abeinsa Epc SA 04/04/2014 06/11/2017
Apo.Manc. Abeinsa Epc SA 04/04/2014 06/11/2017
Apo.Manc. Abeinsa Epc SA 15/04/2015 06/11/2017
View more

|List of filings

Commercial acts published in the digital edition of the BORME related to or registered by Salgado Devincenzi Martin Jose .

11

Aug 2020

Revocaciones


On 11/08/2020 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apoderado Salgado Devincenzi Martin Jose
Apo.Sol. Gordon Garcia Alfonso Maria

Announcement 273916 of 2020
Registry data: T 4396 , F 156, S 8, H AS 56521, I/A 6

20

Aug 2018

Revocaciones


On 20/08/2018 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Sol. Santos Garcia Jose Luis
Apo.Man.Soli Santiago Jover Jose Ignacio
Apo.Manc. Salgado Devincenzi Martin Jose
Apo.Manc. Salgado Devincenzi Martin
Apo.Manc. Salas Orta Jorge
Apo.Manc. Romero Lopez Alberto
Apo.Manc. Perez Alonso Aida
Apo.Sol. Pastor Gaitan Jose Luis
Apo.Manc. Paperan Saccone Eduardo Andres
Apo.Sol. Ordoñez Arispon Francisco
Apo.Manc. Muñoz Fernandez Martin
Apo.Manc. Muñoz Donat Jose Ignacio
Apo.Manc. Murillo Fernandez Jose Alberto
Apo.Sol. Maurits De Coninck Ann Simona
Apo.Sol. Maccio Leonardo Bruno
Apo.Manc. Maccio Diz Leonardo Bruno
Apo.Man.Soli Luna Ramirez Edgar Jose
Apoderado Luengo Merino Luis
Apo.Man.Soli Kaufman Zalkind Brandon
Apo.Manc. Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
Apoderado Igarzabal Ruiz Alejandro
Apo.Sol. Gonzalez Dominguez Alfonso
Apo.Manc. Gomez Exposito Jose Luis
Apo.Manc. Gerardo Langone Rocco
Apo.Manc. Garcia-Quilez Gomez Jesus Angel
Apo.Manc. Garcia Segura Manuel Luis
Apo.Sol. Garcia Muñoz Jaime Ignacio
Apo.Man.Soli Funcasta Daniel Emilio
Apo.Sol. Fiestas Lima Myrian
Apo.Sol. Fernandez Echavarri Maria Auxiliadora
Apo.Sol. Fernandez Blanco Fernandez Granada
Apo.Manc. Felicetti Sebastian Nicolas
Apo.Man.Soli Duran Mezzottoni Santiago
Apo.Sol. Dodera Uslenghi Hernan
Apo.Sol. Dean Garcia Adamez Maria Teresa
Apo.Sol. Correa Portillo Santiago
Apo.Sol. Contreras Espuny Alicia
Apo.Manc. Cerro Redondo Jose Fernando
Apo.Manc. Cebolla Zarzuela Natalia
Apo.Manc. Cano Perez Diego Luis
Apo.Man.Soli Camargo Fernandez Felipe
Apo.Sol. Caballero Ordoñez Rosario
Apo.Manc. Bravo Santiago Fuensanta
Apoderado Bobadilla Ruiz Saul
Apo.Sol. Blanco Polonio Jose Carlos
Apo.Manc. Berlangieri Borbida Hector Andres
Apo.Sol. Balboa Linares Salvador
Apo.Sol. Badia De Ferrari Emiliano
Apo.Sol. Alonso Lopez Maria Eugenia
Apo.Manc. Abaurre Llorente Ricardo
This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 351910 of 2018
Registry data: T 6573 , F 126, S 8, H SE 20734, I/A 126

06

Nov 2017

Revocaciones


On 06/11/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:


Announcement 450982 of 2017
Registry data: T 6421 , F 103, S 8, H SE 92056, I/A 26

27

Jun 2017

Revocaciones


On 27/06/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Manc. Salgado Devincenzi Martin Jose
Apo.Man.Soli Salgado Devincenzi Martin

Announcement 282064 of 2017
Registry data: T 6394 , F 33, S 8, H SE 1768, I/A 154

27

Jun 2017

Revocaciones


On 27/06/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Manc. Salgado Devincenzi Martin Jose

Announcement 282059 of 2017
Registry data: T 6394 , F 64, S 8, H SE 529, I/A 67

19

May 2017

Revocaciones


On 19/05/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Sol. Vega Escudero Jesus
Apo.Sol. Santos Garcia Jose Luis
Apo.Manc. Salgado Devincenzi Martin Jose
Apo.Man.Soli Salas Orta Jorge
Apo.Manc. Romero Lopez Alberto
Apo.Sol. Pinna Medina Ivan
Apo.Man.Soli Perez De Las Peñas Javier Antonio
Apo.Manc. Perez Alonso Aida
Apo.Manc. Paperan Saccone Eduardo Andres
Apo.Man.Soli Muñoz Fernandez Martin
Apo.Man.Soli Muñoz Donat Jose Ignacio
Apo.Manc. Murillo Fernandez Jose Alberto
Apo.Man.Soli Monfort Tormo Javier
Apo.Sol. Maurits De Coninck Ann Simona
Apo.Sol. Marquez Canelo Maria Dolores
Apo.Sol. Maccio Leonardo Bruno
Apo.Manc. Kaufman Zalkind Brandon
Apo.Sol. Jordana Agustin Carlos
Apo.Manc. Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
Apoderado Igarzabal Ruiz Alejandro
Apo.Sol. Hernandez Martinez Juan
Apo.Sol. Hereza Diaz Luis
Apo.Man.Soli Gonzalez Solano Jose-Javier
Apo.Manc. Gerardo Langone Rocco
Apo.Manc. Garcia-Quilez Gomez Jesus Angel
Apo.Man.Soli Garcia Segura Manuel Luis
Apo.Man.Soli Garcia Gutierrez Marcet Jorge
Apo.Man.Soli Gaiteiro Ramirez De Vergel Carlos
Apo.Manc. Fynn Howard Alejandro
Apo.Sol. Felicetti Sebastian Nicolas
Apo.Sol. Espinar Lopez Pablo
Apo.Sol. Cuccarese Antonio
Apoderado Correa Portillo Santiago
Apo.Manc. Cerro Redondo Jose Fernando
Apo.Manc. Cebolla Zarzuela Natalia
Apo.Sol. Carrizosa Vila Ignacio
Apo.Sol. Carrasco De Larriva Francisco De Asis
Apo.Man.Soli Cabanillas Del Caz Pedro
Apo.Sol. Borrero Villalon Antonio
Apo.Sol. Blanco Polonio Jose Carlos
Apo.Sol. Blancas Casas Almudena
Apo.Manc. Berlangieri Borbida Hector Andres
Apo.Sol. Benito Ruiz Alberto
Apo.Sol. Barrera Lozano Jose Angel
Apo.Sol. Barreiro Nogaledo Enrique
Apoderado Barrasa Ruiz Pablo
Apoderado Balboa Linares Salvador
Apo.Sol. Badia De Ferrari Emiliano
Apo.Man.Soli Almela Legorburu Maria Rosa
Apo.Sol. Albiach Martin Pablo
This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 222980 of 2017
Registry data: T 6028 , F 87, S 8, H SE 78337, I/A 42

09

May 2017

Nombramientos


On 09/05/2017 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
LiqUnico Salgado Devincenzi Martin Jose

Announcement 211544 of 2017
Registry data: T 5441 , F 197, S 8, H SE 91320, I/A 5

09

May 2017

Revocaciones


On 09/05/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:


Announcement 211544 of 2017
Registry data: T 5441 , F 197, S 8, H SE 91320, I/A 5

09

May 2017

Ceses/Dimisiones


On 09/05/2017 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Secretario Salinas Iñigo Purificacion
Vicepresid. Salgado Devincenzi Martin Jose
VsecrNoConsj Ruiz Paños Maria Elena
Consejero Polo Guerrero Alvaro
Consejero Paperan Saccone Eduardo Andres
Consejero Kaufman Zalkind Brandon
Consejero Fynn Howard Alejandro

Announcement 211544 of 2017
Registry data: T 5441 , F 197, S 8, H SE 91320, I/A 5

09

Sep 2016

Nombramientos


On 09/09/2016 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:


Announcement 379174 of 2016
Registry data: T 6049 , F 77, S 8, H SE 529, I/A 64

09

Sep 2016

Revocaciones


On 09/09/2016 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:


Announcement 379174 of 2016
Registry data: T 6049 , F 77, S 8, H SE 529, I/A 64

20

May 2016

Nombramientos


On 20/05/2016 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:


Announcement 229157 of 2016
Registry data: T 6028 , F 223, S 8, H SE 20734, I/A 116

28

Apr 2016

Ceses/Dimisiones


On 28/04/2016 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
SecreNoConsj Salinas Iñigo Purificacion
Consejero Salgado Devincenzi Martin Jose
Consejero Polo Guerrero Alvaro
Consejero Laffon Benjumea Angel Maria

Announcement 207836 of 2016
Registry data: T 6049 , F 76, S 8, H SE 529, I/A 61

26

Apr 2016

Ceses/Dimisiones


On 26/04/2016 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Secretario Salinas Iñigo Purificacion
Consejero Salgado Devincenzi Martin Jose
VsecrNoConsj Ruiz Paños Maria Elena
Consejero Polo Guerrero Alvaro
Consejero Kaufman Zalkind Brandon
Consejero Fynn Howard Alejandro

Announcement 196682 of 2016
Registry data: T 6028 , F 83, S 8, H SE 78337, I/A 37

26

Apr 2016

Ceses/Dimisiones


On 26/04/2016 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Secretario Salinas Iñigo Purificacion
Consejero Salgado Devincenzi Martin Jose
VsecrNoConsj Ruiz Paños Maria Elena
Consejero Polo Guerrero Alvaro
Consejero Kaufman Zalkind Brandon
Consejero Fynn Howard Alejandro

Announcement 196675 of 2016
Registry data: T 5837 , F 138, S 8, H SE 92056, I/A 20

28

Mar 2016

Nombramientos


On 28/03/2016 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Valdivia Borrero Lucia
Apo.Man.Soli Salgado Devincenzi Martin Jose
Apo.Man.Soli Rubio Vidal Cesar
Apo.Man.Soli Paperan Saccone Eduardo Andres
Apo.Man.Soli Laffon Benjumea Angel Maria
Apo.Man.Soli Gerardo Langone Rocco

Announcement 150111 of 2016
Registry data: T 5582 , F 204, S 8, H SE 1768, I/A 148

28

Mar 2016

Nombramientos


On 28/03/2016 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Valdivia Borrero Lucia
Apo.Man.Soli Tello Insa Jorge
Apo.Man.Soli Salgado Devincenzi Martin Jose
Apo.Man.Soli Paperan Saccone Eduardo Andres
Apo.Man.Soli Murillo Fernandez Jose Alberto
Apo.Man.Soli Gomez Exposito Jose Luis
Apo.Man.Soli Dodera Uslenghi Hernan

Announcement 146830 of 2016
Registry data: T 6028 , F 221, S 8, H SE 20734, I/A 114

17

Jun 2015

Nombramientos


On 17/06/2015 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:


Announcement 262082 of 2015
Registry data: T 5859 , F 187, S 8, H SE 20734, I/A 109

15

Apr 2015

Nombramientos


On 15/04/2015 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:


Announcement 166957 of 2015
Registry data: T 5837 , F 159, S 8, H SE 78337, I/A 32

15

Apr 2015

Nombramientos


On 15/04/2015 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:


Announcement 166934 of 2015
Registry data: T 5837 , F 135, S 8, H SE 92056, I/A 17

|services

API - Data integration

We provide you with an API that makes it possible to integrate commercial data into your own processes. Find out more.

  • Subscribe to our newsletter

Librebor.me uses cookies to give you the best browsing experience. If you continue browsing we understand that you accept our cookies policy.