• Officer «Nuñez Jimenez Jose Francisco»

  • Last update: March 6, 2020

    Source of data: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado


Positions in companies
Download in CSV format
Position Natural or legal entity From Until
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 23/11/2015 Current
Apo.Manc. A3T Holdco España SA 23/11/2015 Current
Show former positions
Former positions
Download in CSV format
Position Natural or legal entity From Until
Apo.Sol. Abener Argelia SL 22/06/2015 06/03/2020
Apo.Sol. Abener Argelia SL 22/06/2015 06/03/2020
Apo.Manc. Abener Argelia SL 22/06/2015 06/03/2020
Apo.Manc. Abener Argelia SL 22/06/2015 06/03/2020
Apo.Manc. Abener Argelia SL 22/06/2015 06/03/2020
Apo.Sol. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Sol. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Sol. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Man.Soli Abengoa Pw Ii Investments SL 07/10/2016 21/12/2018
Apo.Sol. Abener Energia SA 21/05/2014 20/08/2018
Apo.Sol. Abener Energia SA 21/05/2014 20/08/2018
Apo.Sol. Abener Energia SA 21/05/2014 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 21/05/2014 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 27/01/2016 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 21/05/2014 20/08/2018
Apo.Manc. Abener Energia SA 21/05/2014 20/08/2018
Apo.Man.Soli Abengoa Pw I Investments SL 02/08/2017 04/07/2018
View more

|List of filings

Commercial acts published in the digital edition of the BORME related to or registered by Nuñez Jimenez Jose Francisco .

06

Mar 2020

Revocaciones


On 06/03/2020 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 119538 of 2020
Registry data: T 6041 , F 45, S 8, H SE 70578, I/A 13

12

Feb 2020

Revocaciones


On 12/02/2020 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 82171 of 2020
Registry data: T 6694 , F 29, S 8, H SE 95178, I/A 29

21

Dec 2018

Revocaciones


On 21/12/2018 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Nuñez Jimenez Jose Francisco
Apo.Man.Soli Macias Toscano Antonio
Apo.Sol. Hidalgo Abril Alfonso
Apo.Man.Soli Fernandez De Pierola Marin Joaquin
Apo.Man.Soli Artaza Bilbao Fernando

Announcement 801 of 2019
Registry data: T 6593 , F 150, S 8, H SE106998, I/A 6

20

Aug 2018

Revocaciones


On 20/08/2018 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Sol. Santos Garcia Jose Luis
Apo.Man.Soli Santiago Jover Jose Ignacio
Apo.Manc. Salgado Devincenzi Martin Jose
Apo.Manc. Salgado Devincenzi Martin
Apo.Manc. Salas Orta Jorge
Apo.Manc. Romero Lopez Alberto
Apo.Manc. Perez Alonso Aida
Apo.Sol. Pastor Gaitan Jose Luis
Apo.Manc. Paperan Saccone Eduardo Andres
Apo.Sol. Ordoñez Arispon Francisco
Apo.Manc. Muñoz Fernandez Martin
Apo.Manc. Muñoz Donat Jose Ignacio
Apo.Manc. Murillo Fernandez Jose Alberto
Apo.Sol. Maurits De Coninck Ann Simona
Apo.Sol. Maccio Leonardo Bruno
Apo.Manc. Maccio Diz Leonardo Bruno
Apo.Man.Soli Luna Ramirez Edgar Jose
Apoderado Luengo Merino Luis
Apo.Man.Soli Kaufman Zalkind Brandon
Apo.Manc. Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
Apoderado Igarzabal Ruiz Alejandro
Apo.Sol. Gonzalez Dominguez Alfonso
Apo.Manc. Gomez Exposito Jose Luis
Apo.Manc. Gerardo Langone Rocco
Apo.Manc. Garcia-Quilez Gomez Jesus Angel
Apo.Manc. Garcia Segura Manuel Luis
Apo.Sol. Garcia Muñoz Jaime Ignacio
Apo.Man.Soli Funcasta Daniel Emilio
Apo.Sol. Fiestas Lima Myrian
Apo.Sol. Fernandez Echavarri Maria Auxiliadora
Apo.Sol. Fernandez Blanco Fernandez Granada
Apo.Manc. Felicetti Sebastian Nicolas
Apo.Man.Soli Duran Mezzottoni Santiago
Apo.Sol. Dodera Uslenghi Hernan
Apo.Sol. Dean Garcia Adamez Maria Teresa
Apo.Sol. Correa Portillo Santiago
Apo.Sol. Contreras Espuny Alicia
Apo.Manc. Cerro Redondo Jose Fernando
Apo.Manc. Cebolla Zarzuela Natalia
Apo.Manc. Cano Perez Diego Luis
Apo.Man.Soli Camargo Fernandez Felipe
Apo.Sol. Caballero Ordoñez Rosario
Apo.Manc. Bravo Santiago Fuensanta
Apoderado Bobadilla Ruiz Saul
Apo.Sol. Blanco Polonio Jose Carlos
Apo.Manc. Berlangieri Borbida Hector Andres
Apo.Sol. Balboa Linares Salvador
Apo.Sol. Badia De Ferrari Emiliano
Apo.Sol. Alonso Lopez Maria Eugenia
Apo.Manc. Abaurre Llorente Ricardo
This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 351910 of 2018
Registry data: T 6573 , F 126, S 8, H SE 20734, I/A 126

04

Jul 2018

Revocaciones


On 04/07/2018 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:


Announcement 290976 of 2018
Registry data: T 6041 , F 132, S 8, H SE104737, I/A 14

25

Sep 2017

Revocaciones


On 25/09/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Sol. Vivas Regueiro Gonzalo
Apo.Sol. Vega Escudero Jesus
Apo.Man.Soli Valverde Delgado Manuel Jesus
Apo.Man.Soli Sanchez Navarro Manuel
Apo.Sol. Salas Orta Jorge
Apo.Manc. Romero Lopez Alberto
Apo.Sol. Pinna Medina Ivan
Apo.Man.Soli Perez De Las Peñas Javier Antonio
Apo.Sol. Pariente Lopez Javier
Apo.Manc. Paperan Saccone Eduardo Andres
Apo.Sol. Ordoñez Arispon Francisco
Apo.Manc. Nuñez Jimenez Jose Francisco
Apo.Sol. Muñoz Fernandez Martin
Apo.Sol. Muñoz Donat Jose Ignacio
Apo.Sol. Murillo Fernandez Jose Alberto
Apo.Man.Soli Monfort Tormo Javier
Dir. General Molina Montes Javier
Apo.Sol. Maurits De Coninck Ann Simona
Apo.Man.Soli Luna Ramirez Edgar Jose
Apoderado Laffon Benjumea Angel Maria
Apo.Sol. Hernandez Martinez Juan
Apo.Sol. Hereza Diaz Luis
Apo.Man.Soli Gonzalez Solano Jose-Javier
Apo.Sol. Gonzalez Dominguez Alfonso
Apoderado Gonzalez De Uña Ana Cristina
Apo.Sol. Gavala Rivero Cristina
Apo.Man.Soli Garcia Segura Manuel Luis
Apo.Sol. Garcia Muñoz Jose Ramon
Apo.Man.Soli Garcia Gutierrez Marcet Jorge
Apo.Man.Soli Gaiteiro Ramirez De Vergel Carlos
Apo.Sol. Fiestas Lima Myrian
Apo.Sol. Fernandez Echavarri Maria Auxiliadora
Apo.Sol. Espinar Lopez Pablo
Apo.Sol. Cuccarese Antonio
Apo.Sol. Correa Portillo Santiago
Apo.Sol. Contreras Espuny Alicia
Apo.Sol. Carrizosa Vila Ignacio
Apo.Sol. Carrasco De Larriva Francisco De Asis
Apo.Man.Soli Camargo Fernandez Felipe
Apo.Man.Soli Cabanillas Del Caz Pedro
Apo.Manc. Bravo Santiago Fuensanta
Apo.Manc. Bravo Mancheño Guillermo
Apo.Sol. Borrero Villalon Antonio
Apo.Sol. Benito Ruiz Alberto
Apo.Sol. Barrera Lozano Jose Angel
Apo.Sol. Balboa Linares Salvador
Apo.Sol. Alonso Lopez Maria Eugenia
Apo.Man.Soli Almela Legorburu Maria Rosa
Apo.Sol. Albiach Martin Pablo
Apo.Man.Soli Abaurre Benjumea Jose Joaquin
This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 395618 of 2017
Registry data: T 6394 , F 34, S 8, H SE 1768, I/A 156

02

Aug 2017

Nombramientos


On 02/08/2017 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 334178 of 2017
Registry data: T 6041 , F 128, S 8, H SE104737, I/A 13

02

Aug 2017

Revocaciones


On 02/08/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 334178 of 2017
Registry data: T 6041 , F 128, S 8, H SE104737, I/A 13

12

Jul 2017

Revocaciones


On 12/07/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 298874 of 2017
Registry data: T 5290 , F 210, S 8, H SE 62925, I/A 17

28

Apr 2017

Revocaciones


On 28/04/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Nuñez Jimenez Jose Francisco
Apo.Man.Soli Macias Toscano Antonio
Apo.Sol. Hidalgo Abril Alfonso
Apo.Man.Soli Fernandez De Pierola Marin Joaquin
Apo.Man.Soli Artaza Bilbao Fernando

Announcement 197163 of 2017
Registry data: T 6102 , F 48, S 8, H SE107300, I/A 4

27

Mar 2017

Revocaciones


On 27/03/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 148899 of 2017
Registry data: T 6206 , F 85, S 8, H SE101662, I/A 9

07

Oct 2016

Nombramientos


On 07/10/2016 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Nuñez Jimenez Jose Francisco
Apo.Man.Soli Macias Toscano Antonio
Apo.Sol. Hidalgo Abril Alfonso
Apo.Man.Soli Fernandez De Pierola Marin Joaquin
Apo.Man.Soli Artaza Bilbao Fernando

Announcement 419181 of 2016
Registry data: T 6093 , F 128, S 8, H SE106998, I/A 4

07

Oct 2016

Nombramientos


On 07/10/2016 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Nuñez Jimenez Jose Francisco
Apo.Man.Soli Macias Toscano Antonio
Apo.Sol. Hidalgo Abril Alfonso
Apo.Man.Soli Fernandez De Pierola Marin Joaquin
Apo.Man.Soli Artaza Bilbao Fernando

Announcement 419169 of 2016
Registry data: T 6102 , F 46, S 8, H SE107300, I/A 3

06

Oct 2016

Nombramientos


On 06/10/2016 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Nuñez Jimenez Jose Francisco
Apo.Man.Soli Macias Toscano Antonio
Apo.Sol. Hidalgo Abril Alfonso
Apo.Man.Soli Fernandez De Pierola Marin Joaquin
Apo.Man.Soli Artaza Bilbao Fernando

Announcement 419163 of 2016
Registry data: T 6102 , F 36, S 8, H SE107298, I/A 3

06

Oct 2016

Nombramientos


On 06/10/2016 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Nuñez Jimenez Jose Francisco
Apo.Man.Soli Macias Toscano Antonio
Apo.Sol. Hidalgo Abril Alfonso
Apo.Man.Soli Fernandez De Pierola Marin Joaquin
Apo.Man.Soli Artaza Bilbao Fernando

Announcement 419161 of 2016
Registry data: T 6102 , F 26, S 8, H SE107296, I/A 3

06

Oct 2016

Nombramientos


On 06/10/2016 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Nuñez Jimenez Jose Francisco
Apo.Man.Soli Macias Toscano Antonio
Apo.Sol. Hidalgo Abril Alfonso
Apo.Man.Soli Fernandez De Pierola Marin Joaquin
Apo.Man.Soli Artaza Bilbao Fernando

Announcement 419156 of 2016
Registry data: T 6102 , F 10, S 8, H SE107292, I/A 3

22

Aug 2016

Nombramientos


On 22/08/2016 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 372700 of 2016
Registry data: T 6041 , F 124, S 8, H SE104737, I/A 12

27

Jan 2016

Nombramientos


On 27/01/2016 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Manc. Valverde Delgado Manuel Jesus
Apo.Manc. Salas Orta Jorge
Apo.Manc. Pozo Garcia Manuel
Apo.Manc. Nuñez Jimenez Jose Francisco
Apo.Manc. Muñoz Fernandez Martin
Apo.Manc. Muñoz Donat Jose Ignacio
Apo.Manc. Gonzalez Dominguez Alfonso

Announcement 53234 of 2016
Registry data: T 6028 , F 218, S 8, H SE 20734, I/A 112

23

Nov 2015

Nombramientos


On 23/11/2015 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Manc. Valverde Delgado Manuel Jesus
Apo.Manc. Salas Orta Jorge
Apo.Man.Soli Pozo Garcia Manuel
Apo.Manc. Nuñez Jimenez Jose Francisco
Apo.Manc. Muñoz Fernandez Martin
Apo.Manc. Muñoz Donat Jose Ignacio
Apo.Manc. Gonzalez Dominguez Alfonso

Announcement 489391 of 2015
Registry data: T 5982 , F 9, S 8, H SE104207, I/A 4

23

Nov 2015

Nombramientos


On 23/11/2015 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Manc. Valverde Delgado Manuel Jesus
Apo.Manc. Salas Orta Jorge
Apo.Man.Soli Pozo Garcia Manuel
Apo.Manc. Nuñez Jimenez Jose Francisco
Apo.Manc. Muñoz Fernandez Martin
Apo.Manc. Muñoz Donat Jose Ignacio
Apo.Manc. Gonzalez Dominguez Alfonso

Announcement 489389 of 2015
Registry data: T 5859 , F 207, S 8, H SE 95178, I/A 16

|services

API - Data integration

We provide you with an API that makes it possible to integrate commercial data into your own processes. Find out more.

  • Subscribe to our newsletter

Librebor.me uses cookies to give you the best browsing experience. If you continue browsing we understand that you accept our cookies policy.