• Officer «Muñoz Fernandez Martin»

  • Last update: March 6, 2020

    Source of data: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado


Positions in companies
Download in CSV format
Position Natural or legal entity From Until
Apo.Man.Soli Abener Energia SA 17/02/2016 Current
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 23/11/2015 Current
Apo.Manc. A3T Holdco España SA 23/11/2015 Current
Apo.Sol. Abener Argelia SL 22/06/2015 Current
Apo.Sol. Abeinsa Business Development SA 21/07/2014 Current
Show former positions
Former positions
Download in CSV format
Position Natural or legal entity From Until
Apo.Sol. Abener Argelia SL 22/06/2015 06/03/2020
Apo.Sol. Abener Argelia SL 22/06/2015 06/03/2020
Apo.Sol. Abener Argelia SL 22/06/2015 06/03/2020
Apo.Sol. Abener Argelia SL 18/07/2014 06/03/2020
Apo.Manc. Abener Argelia SL 22/06/2015 06/03/2020
Apo.Manc. Abener Argelia SL 22/06/2015 06/03/2020
Apo.Manc. Abener Argelia SL 22/06/2015 06/03/2020
Apo.Manc. Abener Argelia SL 22/06/2015 06/03/2020
Apo.Manc. Abener Argelia SL 22/06/2015 06/03/2020
Apo.Manc. Abener Argelia SL 22/06/2015 06/03/2020
Apo.Manc. Abener Argelia SL 22/06/2015 06/03/2020
Apo.Sol. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Sol. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Sol. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Manc. Abeinsa Business Development SA 22/05/2014 12/02/2020
Apo.Sol. Abener Energia SA 21/05/2014 20/08/2018
View more

|List of filings

Commercial acts published in the digital edition of the BORME related to or registered by Muñoz Fernandez Martin .

06

Mar 2020

Revocaciones


On 06/03/2020 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 119538 of 2020
Registry data: T 6041 , F 45, S 8, H SE 70578, I/A 13

12

Feb 2020

Revocaciones


On 12/02/2020 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 82171 of 2020
Registry data: T 6694 , F 29, S 8, H SE 95178, I/A 29

20

Aug 2018

Revocaciones


On 20/08/2018 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Sol. Santos Garcia Jose Luis
Apo.Man.Soli Santiago Jover Jose Ignacio
Apo.Manc. Salgado Devincenzi Martin Jose
Apo.Manc. Salgado Devincenzi Martin
Apo.Manc. Salas Orta Jorge
Apo.Manc. Romero Lopez Alberto
Apo.Manc. Perez Alonso Aida
Apo.Sol. Pastor Gaitan Jose Luis
Apo.Manc. Paperan Saccone Eduardo Andres
Apo.Sol. Ordoñez Arispon Francisco
Apo.Manc. Muñoz Fernandez Martin
Apo.Manc. Muñoz Donat Jose Ignacio
Apo.Manc. Murillo Fernandez Jose Alberto
Apo.Sol. Maurits De Coninck Ann Simona
Apo.Sol. Maccio Leonardo Bruno
Apo.Manc. Maccio Diz Leonardo Bruno
Apo.Man.Soli Luna Ramirez Edgar Jose
Apoderado Luengo Merino Luis
Apo.Man.Soli Kaufman Zalkind Brandon
Apo.Manc. Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
Apoderado Igarzabal Ruiz Alejandro
Apo.Sol. Gonzalez Dominguez Alfonso
Apo.Manc. Gomez Exposito Jose Luis
Apo.Manc. Gerardo Langone Rocco
Apo.Manc. Garcia-Quilez Gomez Jesus Angel
Apo.Manc. Garcia Segura Manuel Luis
Apo.Sol. Garcia Muñoz Jaime Ignacio
Apo.Man.Soli Funcasta Daniel Emilio
Apo.Sol. Fiestas Lima Myrian
Apo.Sol. Fernandez Echavarri Maria Auxiliadora
Apo.Sol. Fernandez Blanco Fernandez Granada
Apo.Manc. Felicetti Sebastian Nicolas
Apo.Man.Soli Duran Mezzottoni Santiago
Apo.Sol. Dodera Uslenghi Hernan
Apo.Sol. Dean Garcia Adamez Maria Teresa
Apo.Sol. Correa Portillo Santiago
Apo.Sol. Contreras Espuny Alicia
Apo.Manc. Cerro Redondo Jose Fernando
Apo.Manc. Cebolla Zarzuela Natalia
Apo.Manc. Cano Perez Diego Luis
Apo.Man.Soli Camargo Fernandez Felipe
Apo.Sol. Caballero Ordoñez Rosario
Apo.Manc. Bravo Santiago Fuensanta
Apoderado Bobadilla Ruiz Saul
Apo.Sol. Blanco Polonio Jose Carlos
Apo.Manc. Berlangieri Borbida Hector Andres
Apo.Sol. Balboa Linares Salvador
Apo.Sol. Badia De Ferrari Emiliano
Apo.Sol. Alonso Lopez Maria Eugenia
Apo.Manc. Abaurre Llorente Ricardo
This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 351910 of 2018
Registry data: T 6573 , F 126, S 8, H SE 20734, I/A 126

22

Nov 2017

Revocaciones


On 22/11/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 480879 of 2017
Registry data: T 6191 , F 110, S 8, H SE 20734, I/A 120

25

Sep 2017

Revocaciones


On 25/09/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Sol. Vivas Regueiro Gonzalo
Apo.Sol. Vega Escudero Jesus
Apo.Man.Soli Valverde Delgado Manuel Jesus
Apo.Man.Soli Sanchez Navarro Manuel
Apo.Sol. Salas Orta Jorge
Apo.Manc. Romero Lopez Alberto
Apo.Sol. Pinna Medina Ivan
Apo.Man.Soli Perez De Las Peñas Javier Antonio
Apo.Sol. Pariente Lopez Javier
Apo.Manc. Paperan Saccone Eduardo Andres
Apo.Sol. Ordoñez Arispon Francisco
Apo.Manc. Nuñez Jimenez Jose Francisco
Apo.Sol. Muñoz Fernandez Martin
Apo.Sol. Muñoz Donat Jose Ignacio
Apo.Sol. Murillo Fernandez Jose Alberto
Apo.Man.Soli Monfort Tormo Javier
Dir. General Molina Montes Javier
Apo.Sol. Maurits De Coninck Ann Simona
Apo.Man.Soli Luna Ramirez Edgar Jose
Apoderado Laffon Benjumea Angel Maria
Apo.Sol. Hernandez Martinez Juan
Apo.Sol. Hereza Diaz Luis
Apo.Man.Soli Gonzalez Solano Jose-Javier
Apo.Sol. Gonzalez Dominguez Alfonso
Apoderado Gonzalez De Uña Ana Cristina
Apo.Sol. Gavala Rivero Cristina
Apo.Man.Soli Garcia Segura Manuel Luis
Apo.Sol. Garcia Muñoz Jose Ramon
Apo.Man.Soli Garcia Gutierrez Marcet Jorge
Apo.Man.Soli Gaiteiro Ramirez De Vergel Carlos
Apo.Sol. Fiestas Lima Myrian
Apo.Sol. Fernandez Echavarri Maria Auxiliadora
Apo.Sol. Espinar Lopez Pablo
Apo.Sol. Cuccarese Antonio
Apo.Sol. Correa Portillo Santiago
Apo.Sol. Contreras Espuny Alicia
Apo.Sol. Carrizosa Vila Ignacio
Apo.Sol. Carrasco De Larriva Francisco De Asis
Apo.Man.Soli Camargo Fernandez Felipe
Apo.Man.Soli Cabanillas Del Caz Pedro
Apo.Manc. Bravo Santiago Fuensanta
Apo.Manc. Bravo Mancheño Guillermo
Apo.Sol. Borrero Villalon Antonio
Apo.Sol. Benito Ruiz Alberto
Apo.Sol. Barrera Lozano Jose Angel
Apo.Sol. Balboa Linares Salvador
Apo.Sol. Alonso Lopez Maria Eugenia
Apo.Man.Soli Almela Legorburu Maria Rosa
Apo.Sol. Albiach Martin Pablo
Apo.Man.Soli Abaurre Benjumea Jose Joaquin
This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 395618 of 2017
Registry data: T 6394 , F 34, S 8, H SE 1768, I/A 156

12

Jul 2017

Revocaciones


On 12/07/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 298874 of 2017
Registry data: T 5290 , F 210, S 8, H SE 62925, I/A 17

19

May 2017

Revocaciones


On 19/05/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Sol. Vega Escudero Jesus
Apo.Sol. Santos Garcia Jose Luis
Apo.Manc. Salgado Devincenzi Martin Jose
Apo.Man.Soli Salas Orta Jorge
Apo.Manc. Romero Lopez Alberto
Apo.Sol. Pinna Medina Ivan
Apo.Man.Soli Perez De Las Peñas Javier Antonio
Apo.Manc. Perez Alonso Aida
Apo.Manc. Paperan Saccone Eduardo Andres
Apo.Man.Soli Muñoz Fernandez Martin
Apo.Man.Soli Muñoz Donat Jose Ignacio
Apo.Manc. Murillo Fernandez Jose Alberto
Apo.Man.Soli Monfort Tormo Javier
Apo.Sol. Maurits De Coninck Ann Simona
Apo.Sol. Marquez Canelo Maria Dolores
Apo.Sol. Maccio Leonardo Bruno
Apo.Manc. Kaufman Zalkind Brandon
Apo.Sol. Jordana Agustin Carlos
Apo.Manc. Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
Apoderado Igarzabal Ruiz Alejandro
Apo.Sol. Hernandez Martinez Juan
Apo.Sol. Hereza Diaz Luis
Apo.Man.Soli Gonzalez Solano Jose-Javier
Apo.Manc. Gerardo Langone Rocco
Apo.Manc. Garcia-Quilez Gomez Jesus Angel
Apo.Man.Soli Garcia Segura Manuel Luis
Apo.Man.Soli Garcia Gutierrez Marcet Jorge
Apo.Man.Soli Gaiteiro Ramirez De Vergel Carlos
Apo.Manc. Fynn Howard Alejandro
Apo.Sol. Felicetti Sebastian Nicolas
Apo.Sol. Espinar Lopez Pablo
Apo.Sol. Cuccarese Antonio
Apoderado Correa Portillo Santiago
Apo.Manc. Cerro Redondo Jose Fernando
Apo.Manc. Cebolla Zarzuela Natalia
Apo.Sol. Carrizosa Vila Ignacio
Apo.Sol. Carrasco De Larriva Francisco De Asis
Apo.Man.Soli Cabanillas Del Caz Pedro
Apo.Sol. Borrero Villalon Antonio
Apo.Sol. Blanco Polonio Jose Carlos
Apo.Sol. Blancas Casas Almudena
Apo.Manc. Berlangieri Borbida Hector Andres
Apo.Sol. Benito Ruiz Alberto
Apo.Sol. Barrera Lozano Jose Angel
Apo.Sol. Barreiro Nogaledo Enrique
Apoderado Barrasa Ruiz Pablo
Apoderado Balboa Linares Salvador
Apo.Sol. Badia De Ferrari Emiliano
Apo.Man.Soli Almela Legorburu Maria Rosa
Apo.Sol. Albiach Martin Pablo
This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 222980 of 2017
Registry data: T 6028 , F 87, S 8, H SE 78337, I/A 42

27

Mar 2017

Revocaciones


On 27/03/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 148899 of 2017
Registry data: T 6206 , F 85, S 8, H SE101662, I/A 9

07

Mar 2017

Revocaciones


On 07/03/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Vergara Lopez Alberto
Apo.Sol. Santos Escolano Juan
Apo.Man.Soli Santamaria Mifsut Jorge
Apoderado Rouquart Francois Eugene Auguste
Apo.Man.Soli Piza Granados Alberto
Apo.Manc. Perez Alonso Aida
Apo.Manc. Ortega Santos Luis
Apo.Sol. Muñoz Fernandez Martin
Apoderado Moreno Pantojas Francisco Jose
Apo.Manc. Moreno Mora Felipe
Apo.Sol. Moreno Gonzalez Enrique
Apoderado Mayorga Roa Ofilio
Apo.Man.Soli Mayoral España Jose Manuel
Apo.Man.Soli Martinez Conesa Antonio
Apo.Man.Soli Leal Del Ojo Chamorro Jose
Apo.Man.Soli Jurado Chacon Jesus
Apo.Manc. Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
Apo.Manc. Heredia Nestor Atilio
Apo.Manc. Gonzalez Reine Rafael
Apo.Manc. Gonzalez Dominguez Alfonso
Apo.Man.Soli Gomez Garcia Gonzalo
Apo.Manc. Garcia-Quilez Gomez Jesus Angel
Apo.Man.Soli Garcia Laffitte Manuel
Apo.Sol. Garcia Hernandez Diaz Claudio
Apoderado Garcia Gonzalez Francisco
Apo.Man.Soli Galvan Gomez Francisco
Apo.Sol. Correa Portillo Santiago
Apo.Sol. Clares Del Moral Pedro Julian
Apo.Man.Soli Chebaa Hamza
Apo.Sol. Castro Romero Manuel Alberto
Apo.Sol. Cao Garcia Fernando
Apoderado Canas Montes Manuel
Apo.Man.Soli Caballero Mondaza Jose Alberto
Apo.Sol. Bustelo Muiños David
Apo.Man.Soli Bueno Crespo Antonio Jose Damaso
Apo.Man.Soli Borrell Pedrosa Francisco Manuel
Apo.Man.Soli Bernardo Vega Francisco
Apoderado Bermejo Collado Julian
Apo.Sol. Becerra Sanchez Javier
Apo.Sol. Batres Perez Favio Josue
Apo.Man.Soli Barroso De Tena Julio
Apo.Sol. Balboa Linares Salvador
Apo.Sol. Balay Samuel
Apo.Manc. Atilio Heredia Nestor
Apo.Man.Soli Artillo Grau Julio
Apoderado Anzola Robles And Asociados
Apo.Man.Soli Amores Zurita Enrique
Apo.Man.Soli Amores Martin Jesus Fernando
Apo.Sol. Alvarez Dodero Jose Antonio
Apo.Sol. Alegre Marrades Miguel
This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 120390 of 2017
Registry data: T 5901 , F 60, S 8, H SE 20724, I/A 404

10

Nov 2016

Ceses/Dimisiones


On 10/11/2016 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Consejero Valverde Delgado Manuel Jesus
Consejero Muñoz Fernandez Martin
Consejero Gonzalez Dominguez Alfonso

Announcement 467806 of 2016
Registry data: T 5290 , F 204, S 8, H SE 62925, I/A 16

12

Jul 2016

Ceses/Dimisiones


On 12/07/2016 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Consejero Valverde Delgado Manuel Jesus
Consejero Muñoz Fernandez Martin
Consejero Muñoz Donat Jose Ignacio
Consejero Luna Garcia Jose Luis

Announcement 306866 of 2016
Registry data: T 6041 , F 44, S 8, H SE 70578, I/A 40

17

Jun 2016

Ceses/Dimisiones


On 17/06/2016 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Consejero Valverde Delgado Manuel Jesus
Consejero Muñoz Fernandez Martin
Consejero Muñoz Donat Jose Ignacio

Announcement 274660 of 2016
Registry data: T 5875 , F 148, S 8, H SE101662, I/A 7

25

Apr 2016

Nombramientos


On 25/04/2016 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
LiqUnico Muñoz Fernandez Martin

Announcement 196676 of 2016
Registry data: T 5982 , F 10, S 8, H SE104207, I/A 5

25

Apr 2016

Ceses/Dimisiones


On 25/04/2016 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Consejero Valverde Delgado Manuel Jesus
Consejero Muñoz Fernandez Martin
Consejero Muñoz Donat Jose Ignacio
SecreNoConsj Luna Garcia Jose Luis

Announcement 196676 of 2016
Registry data: T 5982 , F 10, S 8, H SE104207, I/A 5

25

Apr 2016

Nombramientos


On 25/04/2016 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
LiqUnico Muñoz Fernandez Martin

Announcement 196643 of 2016
Registry data: T 6010 , F 192, S 8, H SE105007, I/A 4

25

Apr 2016

Ceses/Dimisiones


On 25/04/2016 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Consejero Valverde Delgado Manuel Jesus
Consejero Muñoz Fernandez Martin
Consejero Muñoz Donat Jose Ignacio
SecreNoConsj Luna Garcia Jose Luis

Announcement 196643 of 2016
Registry data: T 6010 , F 192, S 8, H SE105007, I/A 4

08

Apr 2016

Ceses/Dimisiones


On 08/04/2016 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Consejero Valverde Delgado Manuel Jesus
Consejero Polo Guerrero Alvaro
Consejero Muñoz Fernandez Martin
Consejero Muñoz Donat Jose Ignacio
SecreNoConsj Luna Garcia Jose Luis
Consejero Gonzalez Dominguez Alfonso

Announcement 175352 of 2016
Registry data: T 5582 , F 205, S 8, H SE 1768, I/A 149

08

Apr 2016

Ceses/Dimisiones


On 08/04/2016 the following ceses/dimisiones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Consejero Valverde Delgado Manuel Jesus
Consejero Polo Guerrero Alvaro
Consejero Muñoz Fernandez Martin
Consejero Muñoz Donat Jose Ignacio
SecreNoConsj Luna Garcia Jose Luis

Announcement 175346 of 2016
Registry data: T 5859 , F 208, S 8, H SE 95178, I/A 18

17

Feb 2016

Nombramientos


On 17/02/2016 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 92157 of 2016
Registry data: T 6028 , F 81, S 8, H SE 78337, I/A 36

17

Feb 2016

Nombramientos


On 17/02/2016 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 92133 of 2016
Registry data: T 6028 , F 219, S 8, H SE 20734, I/A 113

|services

API - Data integration

We provide you with an API that makes it possible to integrate commercial data into your own processes. Find out more.

  • Subscribe to our newsletter

Librebor.me uses cookies to give you the best browsing experience. If you continue browsing we understand that you accept our cookies policy.