• Officer «Luna Ramirez Edgar Jose»

  • Last update: Aug. 20, 2018

    Source of data: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado


Positions in companies
This person does not currently hold any position, or there is no data [?]
Show former positions
Former positions
Download in CSV format
Position Natural or legal entity From Until
Apo.Man.Soli Abener Energia SA 14/09/2015 20/08/2018
Apo.Man.Soli Abengoa Agua SA 14/09/2015 25/09/2017

|List of filings

Commercial acts published in the digital edition of the BORME related to or registered by Luna Ramirez Edgar Jose .

20

Aug 2018

Revocaciones


On 20/08/2018 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Manc. Valdivia Borrero Lucia
Apo.Man.Soli Tello Insa Jorge
Apo.Sol. Santos Garcia Jose Luis
Apo.Manc. Salgado Devincenzi Martin Jose
Apo.Manc. Salgado Devincenzi Martin
Apo.Manc. Romero Lopez Alberto
Apo.Manc. Perez Alonso Aida
Apo.Manc. Paperan Saccone Eduardo Andres
Apo.Sol. Nuñez Jimenez Jose Francisco
Apo.Manc. Muñoz Donat Jose Ignacio
Apo.Manc. Montoya Cazorla Maria Jose
Apo.Sol. Maurits De Coninck Ann Simona
Apoderado Marrufo Martinez Juan Antonio
Apo.Sol. Maccio Leonardo Bruno
Apo.Man.Soli Kaufman Zalkind Brandon
Apo.Manc. Jurga Lukasz
Apo.Sol. Jose Alberto Murillo Fernandez
Apo.Manc. Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
Apoderado Gutierrez Del Pozo Juan Antonio
Apo.Sol. Gonzalez Dominguez Alfonso
Apo.Manc. Gonzalez Bravo Carlos
Apo.Sol. Gonezalez Bravo Carlos
Apo.Sol. Gomez Exposito Jose Luis
Apo.Manc. Gerardo Langone Rocco
Apo.Manc. Garcia-Quilez Gomez Jesus Angel
Apo.Manc. Garcia Segura Manuel Luis
Apo.Manc. Garcia Muñoz Jaime Ignacio
Apo.Man.Soli Funcasta Daniel Emilio
Apo.Sol. Fiestas Lima Myrian
Apo.Manc. Fernandez Echavarri Maria Auxiliadora
Apo.Sol. Fernandez Blanco Fernandez Granada
Apo.Manc. Felicetti Sebastian Nicolas
Apo.Man.Soli Duran Mezzottoni Santiago
Apo.Sol. Dodera Uslenghi Hernan
Apo.Sol. Dean Garcia Adamez Maria Teresa
Apo.Sol. Correa Portillo Santiago
Apo.Sol. Contreras Espuny Alicia
Apo.Manc. Cerro Redondo Jose Fernando
Apo.Manc. Cebolla Zarzuela Natalia
Apo.Sol. Cano Perez Diego Luis
Apo.Man.Soli Camargo Fernandez Felipe
Apo.Sol. Caballero Ordoñez Rosario
Apo.Manc. Bravo Santiago Fuensanta
Apoderado Bobadilla Ruiz Saul
Apo.Sol. Blanco Polonio Jose Carlos
Apo.Sol. Berlangieri Borbida Hector Andres
Apo.Sol. Balboa Linares Salvador
Apo.Manc. Badia De Ferrari Emiliano
Apo.Sol. Alonso Lopez Maria Eugenia
Apo.Manc. Abaurre Llorente Ricardo
This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 351910 of 2018
Registry data: T 6573 , F 126, S 8, H SE 20734, I/A 126

25

Sep 2017

Revocaciones


On 25/09/2017 the following revocaciones were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Sol. Vivas Regueiro Gonzalo
Apo.Sol. Vega Escudero Jesus
Apo.Manc. Valdivia Borrero Lucia
Apo.Sol. Torres Castro Maria Isabel
Apo.Man.Soli Sanchez Navarro Manuel
Apo.Manc. Romero Lopez Alberto
Apo.Sol. Pinna Medina Ivan
Apo.Man.Soli Perez De Las Peñas Javier Antonio
Apo.Manc. Paperan Saccone Eduardo Andres
Apo.Sol. Ollero Rosety Macarena
Apo.Sol. Nuñez Jimenez Jose Francisco
Apo.Sol. Muñoz Fernandez Martin
Apo.Sol. Muñoz Donat Jose Ignacio
Apo.Man.Soli Monfort Tormo Javier
Dir. General Molina Montes Javier
Apo.Sol. Maurits De Coninck Ann Simona
Apo.Sol. Lopez Cepeda Jose Manuel
Apoderado Laffon Benjumea Angel Maria
Apo.Sol. Hernandez Martinez Juan
Apo.Sol. Hereza Diaz Luis
Apo.Sol. Hens Lopez Francisco Javier
Apo.Man.Soli Gonzalez Solano Jose-Javier
Apo.Manc. Gonzalez Dominguez Alfonso
Apoderado Gonzalez De Uña Ana Cristina
Apo.Manc. Gonzalez Bravo Carlos
Apo.Sol. Gavala Rivero Cristina
Apo.Man.Soli Garcia Segura Manuel Luis
Apo.Sol. Garcia Muñoz Jose Ramon
Apo.Man.Soli Garcia Gutierrez Marcet Jorge
Apo.Man.Soli Gaiteiro Ramirez De Vergel Carlos
Apo.Sol. Fiestas Lima Myrian
Apo.Sol. Fernandez Echavarri Maria Auxiliadora
Apo.Sol. Espinar Lopez Pablo
Apo.Sol. Cuccarese Antonio
Apo.Sol. Correa Portillo Santiago
Apo.Sol. Contreras Espuny Alicia
Apo.Sol. Carrizosa Vila Ignacio
Apo.Sol. Carrasco De Larriva Francisco De Asis
Apo.Man.Soli Camargo Fernandez Felipe
Apo.Man.Soli Cabanillas Del Caz Pedro
Apo.Manc. Bravo Santiago Fuensanta
Apo.Manc. Bravo Mancheño Guillermo
Apo.Sol. Borrero Villalon Antonio
Apo.Sol. Benito Ruiz Alberto
Apo.Sol. Barrera Lozano Jose Angel
Apo.Sol. Balboa Linares Salvador
Apo.Sol. Alonso Lopez Maria Eugenia
Apo.Man.Soli Almela Legorburu Maria Rosa
Apo.Sol. Albiach Martin Pablo
Apo.Man.Soli Abaurre Benjumea Jose Joaquin
This commercial act contains positions and only the first 20 are shown.

Announcement 395618 of 2017
Registry data: T 6394 , F 34, S 8, H SE 1768, I/A 156

14

Sep 2015

Nombramientos


On 14/09/2015 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Luna Ramirez Edgar Jose
Apo.Man.Soli Camargo Fernandez Felipe

Announcement 387752 of 2015
Registry data: T 6028 , F 216, S 8, H SE 20734, I/A 110

14

Sep 2015

Nombramientos


On 14/09/2015 the following nombramientos were filed in Commercial Registry:

Position Natural or legal entity
Apo.Man.Soli Luna Ramirez Edgar Jose
Apo.Man.Soli Camargo Fernandez Felipe

Announcement 387747 of 2015
Registry data: T 5582 , F 201, S 8, H SE 1768, I/A 145

|services

API - Data integration

We provide you with an API that makes it possible to integrate commercial data into your own processes. Find out more.

  • Subscribe to our newsletter

Librebor.me uses cookies to give you the best browsing experience. If you continue browsing we understand that you accept our cookies policy.